Tietosuoja ja käyttöehdot

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämän tietosuojakäytännön (”Tietosuojakäytäntö”) tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Monday Love Oy kerää henkilötietoja internetsivustolla www.alku.fi ja siinä olevassa palvelussa (yhdessä ”Palvelut”) ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja luovutetaan. Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu Monday Love Oy:n tarjoamien Palveluiden käyttäjien (”Käyttäjä”) henkilötietojen käsittelyyn. Käyttäjät ovat Monday Love Oy:n asiakkaita (”Asiakas”), jotka käyttävät verkkokoulutuspalvelua.

         1. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Monday Love Oy (jäljempänä ”me” tai “alku.fi”). Monday Love Oy on vastuussa siitä, että Palvelussa henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojakäytännön ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Monday Love Oy
Y-tunnus: 2662092-3
Osoite: Puhuri 11 B 11, 20900 Turku
Yhteyshenkilön tiedot: Kukka Laakso, [email protected]

 1. Tietojen kerääminen

Voimme kerätä henkilötietoja eri tavoin, jotka on kuvattu alla. Yritys saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään tilauksen ja/tai Palvelun käytön yhteydessä. Voimme kerätä henkilötiedot, esimerkiksi

 • Tilauksen yhteydessä asiakkaan tiedot sekä nimen ja sähköpostiosoitteen;
 • Tunnistamiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi käyttäjätunnus
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilausta koskevat tiedot, alku- ja päättymispäivä ja laskutustiedot
 • Asiakasyhteydenotot, viestit ja niiden vastaukset

Palvelun käytöstä kertyy teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten:

 • Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot;
 • Käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä.

Voimme kerätä myös tietoa käynneistä, käyntimääristä ja liikkumisesta Palvelussa evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymeja tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka Käyttäjät käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmin.

            3. Oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Keräämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. (1)  Palvelun tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoitamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on internetsivuston ja Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Monday Love Oy:n ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen. Tämä koskee muun muassa tilauksen yhteydessä ja Palvelun käytöstä kertyneitä henkilötietoja sekä yhteydenpitoa Asiakkaan kanssa.

 1. (2)  Markkinointi

Yritys voi lähettää Asiakkaillensa sähköpostia, jossa kerromme uusista toiminnallisuuksista, pyydämme palautetta tai kerromme toiminnasta ja palveluista. Tältä osin käsittely voi perustua suostumukseen ja oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana tarjoamaamme Palvelua ja markkinoida Palveluamme Käyttäjille. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestien ja tarjousten lähettämisen tämän Tietosuojakäytännön kohdan 7 mukaisesti.

 1. (3)  Palvelun kehitys ja tietoturva

Haluamme tarjota laadukkaan ja turvallisen Palvelun. Näin ollen tietoja voidaan käyttää myös markkinoiden ja Käyttäjien analysointiin Palvelun laadun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä.

            4. Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 1. (1)  Voimme luovuttaa tietoja luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat meidän lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka luovutamme heille. Voimme käyttää Palvelun toteutukseen ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita;
 2. (2)  lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseen, toimivaltaisten viranomaisten pyyntöihin vastaamiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen;
 3. (3)  jos Monday Love Oy on mukana yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä;
 4. (4)  kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen meidän, sinun ja muiden oikeuksien turvaamiseksi tai yrityksemme vastatessa viranomaisten pyyntöihin. 5. Tietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Alku.fi (tai sen palveluntarjoajat) voi käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Siinä tapauksessa käytämme asianmukaisia ja vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka mahdollistavat henkilötietojen siirron palveluntarjoajille kolmansiin maihin. Palveluntarjoajamme, jotka ovat sijoittuneet Yhdysvaltoihin, ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämästä Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on saatavilla täältä.

 1. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

 1. Oikeudet

Yksittäisellä Käyttäjällä (tietosuojalainsäädännön mukaisella rekisteröidyllä) on tietosuojalainsäädännön perusteella seuraavat oikeudet:

 • Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsy Käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Käyttäjä voi tarkastella tietojansa kirjautumalla Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
 • Käyttäjällä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Käyttäjällä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää osoitteeseen [email protected]
 1. Tietojen suojaaminen

Alku.fi on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua. Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.

 1. Tietosuojakäytännön muuttaminen

Monday Love Oy / Alku.fi pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, lisäämme tiedon asiasta internetsivustollemme osoitteeseen alku.fi, josta käyttäjä löytää myös uusimman version Tietosuojakäytännöstä.

 1. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää Tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, olethan meihin yhteydessä sähkö[email protected]

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA.
Monday Love Oy, Y-tunnus 2661092-3 (Puhuri 11 B 11, 20900 Turku) yhteys: [email protected]) (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”), tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa www.alku.fi(jäljempänä ”Palvelin”) olevaan palveluun (jäljempänä ”Palvelut”) seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palveluita ja Palvelinta sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palvelinta tai Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin.

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-­­kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.

 1. Palvelujen sisältö Palvelut sisältävät muun muassa osallistumismahdollisuuden valmennuksiin, kyselyihin, kilpailuihin ja Palveluntarjoajan palvelujen ja tuotteiden kehitysohjelmiin.

Palvelut saattavat myös sisältää kolmansien osapuolien mainoksia, myynnin edistämistoimintaa, palveluita, tuotteita ja muuta informaatiota ja Palvelimen ja Palveluiden kautta voi olla mahdollista tilata ja/tai ostaa kolmansien osapuolien tuotteita ja/tai palveluita. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien tuotteiden, palveluiden ja informaation lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta ja kaikki kolmannen osapuolen tuottei ta ja/tai palveluita koskevat ostotarjoukset ja sopimukset tehdään yksinomaan sinun ja kolmannen osapuolen välillä ja Palveluntarjoaja ja Kumppani eivät vastaa kolmannen osapuolen tuotteista tai palveluista tai niitä koskevien sopimusten velvoitteiden täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä.

Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.

 1. Palvelujen käyttö
 2. Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi Palvelimelle ja Palveluihin.

Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja kulloinkin katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa Palveluiden komponentteja ja osia, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia Palveluiden komponentteja ja osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

 1. Rekisteröityminen

Jotkin Palvelut edellyttävät, että rekisteröidyt Palvelimelle. Palvelun käyttö ja rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa ainakin sähköpostiosoitteesi. Lisäksi voit oman harkintasi mukaan ilmoittaa muun muassa nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja muita henkilötietoja (jäljempänä yhdessä ”Henkilötiedot”). Sinun tulee myös valita itsellesi salasana (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) rekisteröitymistä edellyttävien Palvelujen käyttämiseksi.

Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämistäsi Henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa Käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle etkä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää sitä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnuksesi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjätunnustasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin pyynnöstäsi tai oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset Käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvatvastuut.

Sinun on oltava vähintään 15 vuotta vanha käyttääksesi Palveluita. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttämistä.

 1. Käyttäjätunnuksen poistaminen Sinulla on oikeus tahtosi mukaan poistaa Käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi Käyttäjätunnuksesi sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja tai Kumppani kuittaa pyyntösi Käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi.

Palveluntarjoajalla on myös alla kohdan 4 mukaisissa tilanteissa oikeus poistaa Käyttäjätunnuksesi. Palveluntarjoaja varaa lisäksi oikeuden poistaa Käyttäjätunnuksesi, jos et ole käyttänyt Palveluita [12] kuukauteen.

3. Kolmannen osapuolen palvelin

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelimelta ja/tai Palveluista.

 1. Käyttäytyminen Palveluissa

Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelimen ja Palveluiden käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palvelimella ja Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta Palvelimelle tai Palveluihin lähettämästäsi tai lisäämistäsi tiedoista tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja pitää ilman rajoituksia muun muassa seuraavia tekoja, joita et saa tehdä tai yrittää tehdä, näiden käyttöehtojen ja Palvelujen vastaisina:

 • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen Palvelimelle ja/tai Palveluihin;
 • laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
 • mikä tahansa muu laiton teko Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan luettuna kaikenlaisen kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita

immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalinlähettäminen;

 • Kaikkien valmennusten materiaalien ja ohjeiden luvaton kopioiminen, käyttö ja jakaminen on kielletty.
 • Palvelujen hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
 • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
 • tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
 • muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
 • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
 • minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelimelta tai Palveluista (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän

osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen);

 • Palvelimen ja/tai Palvelujen muokkaaminen; tai
 • käänteismallintaminen, dekompilaatio tai mikä tahansa muu teko, jolla objekti-­­ tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi.

Mikäli Palveluntarjoaja oman vapaan harkintansa mukaisesti katsoo tai mikäli jokin viranomainen tai tuomioistuin katsoo, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai käyttänyt Palvelinta ja/tai Palveluita mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan tai viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan

 • antaa sinulle varoituksen;
 • estää pääsysi Palvelimelle ja/tai Palveluihin rajoittamattomaksi ajaksi; tai
 • poistaa Käyttäjätunnuksesi ja Palveluihin lataamasi tai lisäämäsi materiaalin ja sisällön.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ilmoittamaan sinulle Käyttäjätunnuksesi poistamisesta, mutta oman harkintansa mukaan Palveluntarjoaja saattaa tällaisen ilmoituksen tehdä.

 1. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Palvelimeen ja Palveluihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi immateriaalioikeuksien alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

 1. Palveluihin osallistuminen ja palautusoikeus

Digitaalisten palvelujen osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta verkkovalmennustuotteissa, joissa digitaalinen aineisto siirtyy asiakkaan käyttöön heti, kun maksu on suoritettu. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas suorittaa ostoksen.

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten esimerkiksi tekstiä) Palveluihin sitoudut antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman ei-­­yksinomaisen oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Jotta Palveluntarjoaja voi käyttää tuottamaasi sisältöä, vakuutat täten, että (i) Palveluihin tuottamasi tai lisäämäsi sisältö on oman alkuperäisen työsi tulosta, tai sinulla on oikeudenhaltijan nimenomainen suostumus sisällön käyttöön ja lisäämiseen Palveluun eikä toimintasi riko mitään soveltuvaa lakia; ja (ii) sinulla on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä sitoudut, omalla kustannuksellasi, puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kanteita ja vaatimuksia vastaan sekä korvaamaan Palveluntarjoajalle ja Kumppanille kaikki vahingot, tappiot ja kulut (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat Palvelimille tai Palveluihin tuottamastasi tai lisäämästäsi sisällöstä.

 1. Vastuunrajoitus

Sinun ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan täten nimenomaisesti, että käytät Palvelinta ja Palveluita täysin omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta tietokoneellesi tai ohjelmistollesi Palvelimen tai Palveluiden käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössäsi ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

Palvelin ja Palvelut ovat saatavillasi sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palvelimelle ja Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelin ja Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, että Palvelin tai Palvelut tai mikään Palvelimella tai Palveluissa esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja tai sen Kumppani ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen ja sikäli kuin soveltuva laki ei salli Palveluntarjoajan ja Kumppanin rajata vastuutaan edellä mainitussa laajuudessa, Palveluntarjoajan ja Kumppanin kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa ja kaikissa tapauksissa sinun Palveluista maksamaan korvaukseen.

 1. Henkilötietojen kerääminen

Palveluntarjoaja suhtautuu vakavasti toimittamiesi Henkilötietojen asianmukaiseen säilytykseen ja käsittelyyn. Henkilötietojasi käsitellään oheisen Tietosuojakäytännönmukaisesti.

 1. Näiden käyttöehtojen tulevat muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelujen käyttö välittömästi.

Palveluntarjoaja ylläpitää myös kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen paperiversiota. Paperiversioon voidaan tukeutua, mikäli voimassaolevista käyttöehdoista syntyy erimielisyyksiä. Käyttöehtojen paperiversion ehdot ja määräykset syrjäyttävät kaikkien sen kanssa ristiriidassa olevien käyttöehtojen ehdot ja määräykset.

 1. Lainvalinta ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Mikäli näihin käyttöehtoihin liittyvää erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja voi saattaa näitä käyttöehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta .fi).

Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla kuluttajana olevia sovellettavan pakottavan lainsäädännön nojalla olevia oikeuksia.